Inspired your journey, treasure your memories... หนึ่งเดียวที่จะทำให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นเรื่องง่าย... ด้วยบริการที่หลากหลายจากเรา

บัตรชมการแสดง "อัลคาซ่าร์ พัทยา" (Alcazar Pattaya)

 (เนื่องด้วยพันธะผูกพันบางประการกับทาง " บริษัทอัลคาซ่าร์ จำกัด "
จึงทำให้ทางบริษัทไม่สามารถเปิดเผยราคาโปรโมชั่นของบัตรชมการแสดงอัลคาซ่าร์ได้
หากท่านต้องการซื้อบัตรชมการแสดงอัลคาซ่าร์
กรุณาติดต่อสอบถามราคาโปรโมชั่นกับเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ต.ค. 56)หมายเหตุ  :  รอบการแสดงวันละ 3 รอบ  18.30 น. , 20.00 น. , 21.30 น.

       ราคาบัตรรวม Soft drink ตามเงื่อนไขของ อัลคาซ่าร์ (Alcazar)

 
 
 
Top